Algemene voorwaarden Feestweek Meerkerk 2024

  • De vermelde prijzen voor de aangeboden tickets zijn in euro’s inclusief btw.
  • Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.feestweekmeerkerk.nl.
  • Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden.
  • Gekochte tickets zijn persoonlijk en worden niet teruggenomen door de organisatie.
  • Iedere ticket heeft een unieke code die bij de ingang van de feesttent wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de feesttent in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs en een geldige legitimatie (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat). Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde tickets of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig ticket, wordt de toegang ontzegd.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt de privacyverklaring van de Oranjevereniging Wilhelmina te Meerkerk. Deze is te raadplegen via Privacyverklaring – Oranjevereniging Wilhelmina Meerkerk (oranjeverenigingmeerkerk.nl). Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
  • Bij het betreden van de feesttent of het deelnemen aan activiteiten van de feestweek stemt u ermee in dat er beeld- en geluidsmateriaal van u gemaakt en gepubliceerd kan worden.