Huisregels

Om de feestweek zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen heeft Oranjevereniging Wilhelmina huisregels opgesteld. Bij aanschaf van een entreebewijs, betreding van de evenementenlocaties en deelname aan activiteiten ga je als bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Hieronder onze huisregels: 

 • Betreding van de feesttent en deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico.
 • Het programma is onder voorbehoud. Het bestuur heeft het recht het programma te wijzigen als dit nodig is.
 • Bezoekers vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.  
 • Om toegang te krijgen tot de feesttent moet je beschikken over een geldig entreebewijs.
 • Bij de uitgifte van de entreebewijzen vindt een leeftijdscontrole plaats.
 • Bij het betreden van het evenement kan je worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.
 • Het dragen van kleding met discriminerende teksten of afbeeldingen, alsmede clubkleding is niet gewenst.
 • Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels en veiligheid, moeten in de feesttent en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 • Eten en drinken kan worden verkregen met de hiervoor aangestelde munten.
 • In de feesttent kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.
 • In de feesttent geldt een algeheel rook- en vapeverbod. Het is toegestaan om te roken en te vapen in de buitenlucht en de daarvoor aangewezen locaties.
 • Wij tolereren geen drugsgebruik en drugsbezit op ons evenemententerrein. Dit geldt ook voor het gebruik en bezit van lachgas.
 • Denk bij het betreden en verlaten van de feesttent aan de buren. Veroorzaak geen overlast voor omwonenden en de nabije leefomgeving.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder terugbetaling van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenement direct te worden verlaten.